Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes, er det nødvendig å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange. Arbeidet med å planlegge de gode løsningene ligger i dette delprosjektet.

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsberg-regionen (KVU) fra 2013 anbefaler satsing på gange, sykkel og kollektivtransport primært langs hovedaksene og i de mest folkerike områdene, samt en restriktiv tiltakspakke for privatbilbruk.

Basert på dette 
skal det utarbeides en interkommunal kommunedelplan, en temaplan, for gange, sykkel og kollektivtransport, for å komme fram til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å nå bypakkas mål

Planprogrammet for den interkommunale kommunedelplanen ble i mai 2017 fastsatt av bystyret i Tønsberg kommune og kommunestyrene i Nøtterøy kommune og Tjøme kommune. Planprogrammet ble også behandlet i fylkestinget. 

Kontaktpersoner

Øyvind Søfteland

Øyvind Søfteland

Delprosjektleder / faglig leder
Statens vegvesen

Mobil: 992 71 625

Charlotte N. Erikstad

Charlotte N. Erikstad

Kommunikasjonsrådgiver
Vestfold fylkeskommune

Mobil: 928 23 368

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Bussen går oftere enn før

Prøv ut alternativer til bil under mobilitetsuken!

Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Program for mobilitetsuken i Vestfold

Blir enklere å kjøre buss, sykle og gå

Planprogram for kollektiv, sykkel og gange er fastsatt

Det blir enklere å velge miljøvennlig

Bypakke Tønsberg-regionen med ny filmsnutt

Gange, sykkel og kollektivtransport

Varsel om planoppstart og høring av planprogram