Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken

Det er et sterkt lokalt ønske om et mer attraktivt Teie og trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken og på Tjøme. Dette delprosjektet jobber med tiltak på disse tre stedene.

Kontaktpersoner

Silje Island

Silje Island

Delprosjektleder / faglig leder
Statens vegvesen

Mobil: 916 89 629

Helen Kristina Wedberg

Helen Kristina Wedberg

Leder service og kommunikasjon
Færder kommune

Mobil: 954 50 716

Jorun Sætre

Jorun Sætre

Kommunikasjonsrådgiver
Statens vegvesen

Mobil: 950 20 809

arrow Forsiden

Aktueltsaker

Gatebruksplan for Teie på høring

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

Byfjorden og Teie på sakskartet

Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

Her er rapporten fra verkstedet om Teie

I mars ble det gjennomført et medvirkningsmøte på Teie om gatebruksplanen for Teie sentrum. Nå er rapporten fra møtet ferdig og tilgjengelig for alle.

Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

Den 22.mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Velkommen til åpent møte på Teie!

Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune inviterer til åpent møte om gatebruksplan for Teie sentrum torsdag 22. mars.

Tar et krafttak for miljøvennlig transport

Program for mobilitetsuken i Vestfold

Åpen kontordag på Teie

Lurer du på hva som skjer på Teie?